Aida
Dansd Van De Mantel

AIDA

Ik weet wat zij vragen van mij...
en huiver;
ze willen dat ik sterk ben en compleet,
en dat ik volwassen en wijs en zuiver
de dingen zal doen die mijn
vader deed.
Maar wat kan ik nu nog aan goeds
voor ze doen?
Niet genoeg...
nooit genoeg.

NUBIERS

Aida! Aida!
Onze wens ik klein:
een leven lang leiding,
wilskracht, wijsheid.
't Is misschien onbescheiden,
maar minder kan 't niet zijn,
Aida! Aida!

NEHEBKA

Hij zou van brokaat en van goud
moeten wezen
en goud en brokaat zijn voor ons
niet te koop,
maar draag hem in al zijn
wanhopige schoonheid;
Uw mantel van liefde,
Uw mantel van hoop,
en breng ons verlossing en maak
ons weer vrij...
Neem 'm aan!
Neem hem aan!

NUBIERS

Aida! Aida!
Onze wens is klein:
wij verlangen een leven lang
leiding, wilskracht, wijsheid.
't Is misschien onbescheiden,
maar minder kan 't niet zijn.
Aida! Aida!
Aida! Aida!
Aida! Aida! Aida!

AIDA

Wat zij van mij vragen is dwaas,
en bijna
onmogelijk hoopvol, en toch,
ik voel:
de droom die zij dromen is ook
de mijne,
wij reiken naar 'n eender
gezamenlijk doel.
Het vuur dat nog smeult in de as
van weleer
is genoeg. Is genoeg!
Is genoeg.

NUBIERS

Aida! Aida!
Aida! Aida!
Aida! Aida! Aida!

AIDA

't Is genoeg!


Mirror lyrics:

't Is genoeg!

AIDA

Aida! Aida! Aida!
Aida! Aida!
Aida! Aida!

NUBIERS

Is genoeg.
is genoeg. Is genoeg!
van weleer
Het vuur dat nog smeult in de as
gezamenlijk doel.
wij reiken naar 'n eender
de mijne,
de droom die zij dromen is ook
ik voel:
onmogelijk hoopvol, en toch,
en bijna
Wat zij van mij vragen is dwaas,

AIDA

Aida! Aida! Aida!
Aida! Aida!
Aida! Aida!
maar minder kan 't niet zijn.
't Is misschien onbescheiden,
leiding, wilskracht, wijsheid.
wij verlangen een leven lang
Onze wens is klein:
Aida! Aida!

NUBIERS

Neem hem aan!
Neem 'm aan!
ons weer vrij...
en breng ons verlossing en maak
Uw mantel van hoop,
Uw mantel van liefde,
wanhopige schoonheid;
maar draag hem in al zijn
niet te koop,
en goud en brokaat zijn voor ons
moeten wezen
Hij zou van brokaat en van goud

NEHEBKA

Aida! Aida!
maar minder kan 't niet zijn,
't Is misschien onbescheiden,
wilskracht, wijsheid.
een leven lang leiding,
Onze wens ik klein:
Aida! Aida!

NUBIERS

nooit genoeg.
Niet genoeg...
voor ze doen?
Maar wat kan ik nu nog aan goeds
vader deed.
de dingen zal doen die mijn
en dat ik volwassen en wijs en zuiver
ze willen dat ik sterk ben en compleet,
en huiver;
Ik weet wat zij vragen van mij...

AIDA


Relevant Tags:
DDansd VVan DDe MMantel ansd an e antel aDnsd aVn eD aMntel xansd ban xe jantel xDansd bVan xDe jMantel Dxansd Vban Dxe Mjantel
eansd can ee kantel eDansd cVan eDe kMantel Deansd Vcan Dee Mkantel fansd gan fe nantel fDansd gVan fDe nMantel Dfansd Vgan Dfe Mnantel
ransd fan re Maantel rDansd fVan rDe Mntel Dransd Vfan Dre Mnatel cansd Vaan ce Mzntel cDansd Vn cDe Mzantel Dcansd Vna Dce Mazntel
sansd Vzn se Mqntel sDansd Vzan sDe Mqantel Dsansd Vazn Dse Maqntel Daansd Vqn Msntel Dnsd Vqan D Msantel Dnasd Vaqn De Masntel
Dznsd Vsn Ds Mwntel Dzansd Vsan Mwantel Daznsd Vasn Des Mawntel Dqnsd Vwn D3 Mxntel Dqansd Vwan D3e Mxantel Daqnsd Vawn De3 Maxntel
Dsnsd Vxn Df Manntel Vxan Matel Dasnsd Vaxn Def Matnel Dwnsd Vann Dr Mamtel Dwansd Va Mamntel Dawnsd Van Der Manmtel
Dxnsd Vam D4 Mahtel Vamn D4e Mahntel Daxnsd Vanm De4 Manhtel Dannsd Vah Dd Majtel Dasd Vahn Dde Majntel Dasnd Vanh Ded Manjtel
Damsd Vaj Dw Mabtel Damnsd Vajn Dwe Mabntel Danmsd Vanj Dew Manbtel Dahsd Vab Manttel Dahnsd Vabn Manel Danhsd Vanb Manetl
Dajsd Manfel Dajnsd Manftel Danjsd MantfelHOME
Popular Songs:
skinhead bbq

mienteme

midnight pain

silent as they dream

friends

that's all i want from you

hypnotist of ladies

kik vigy„Ęznak „Ęlmainkra

monkey boogie

stranger

angelito vuela

„Ėlh„§vararmen

color blind

dark walk

by the time you got to phoenix

irvine

search me

en helt ny jord (a whole new world)

raining stones

primitive future

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us