Aik Trubaduren
En Apa Gr P Djurgr'n

En apa går på Djurgår'n
På vägen till sin bur
Han sjunger å han tjattrar
Å sången går i dur
För han har vart på torget
stulit en banan
Å allting verkar frid å fröjd för Skansens babian

Så möter han en gnagare
En ryslig huligan
Å apan börjar darra
Du kan få min banan!
Men gnagar'n bara skrattar
Ja den är säkert god
Vad dock jag önskar hellre se är floder av ditt blod!

Men apan gaskar upp sig å tar på en stöddig min
Jag är inte bara apa, jag är också järnkamin
Å apan börjar vifta med ett fånigt medlemskort
Men tänk det var det dummaste som apan nånsin gjort

Å apan läggs i jorden
Begravs i Skansens mull
Men gnagarn är i Solna
Å firar SM-guld
Ja vissa föds till apor
Å får sota för dess skull
Men den som föds till gnagare är alltid glad å full!


Mirror lyrics:

Men den som föds till gnagare är alltid glad å full!
Å får sota för dess skull
Ja vissa föds till apor
Å firar SM-guld
Men gnagarn är i Solna
Begravs i Skansens mull
Å apan läggs i jorden

Men tänk det var det dummaste som apan nånsin gjort
Å apan börjar vifta med ett fånigt medlemskort
Jag är inte bara apa, jag är också järnkamin
Men apan gaskar upp sig å tar på en stöddig min

Vad dock jag önskar hellre se är floder av ditt blod!
Ja den är säkert god
Men gnagar'n bara skrattar
Du kan få min banan!
Å apan börjar darra
En ryslig huligan
Så möter han en gnagare

Å allting verkar frid å fröjd för Skansens babian
stulit en banan
För han har vart på torget
Å sången går i dur
Han sjunger å han tjattrar
På vägen till sin bur
En apa går på Djurgår'n


Relevant Tags:
EEn AApa GGr PP DDjurgr'n n pa r jurgr'n nE pAa Gr P jDurgr'n sn zpa hr 0 xjurgr'n sEn zApa hGr 0P xDjurgr'n
Esn Azpa Ghr P0 Dxjurgr'n 3n qpa yr l ejurgr'n 3En qApa yGr lP eDjurgr'n E3n Aqpa Gyr Pl Dejurgr'n fn spa br o fjurgr'n
fEn sApa bGr oP fDjurgr'n Efn Aspa Gbr Po Dfjurgr'n rn wpa vr P rjurgr'n rEn wApa vGr P rDjurgr'n Ern Awpa Gvr P Drjurgr'n
4n xpa fr P㴴 cjurgr'n 4En xApa fGr P cDjurgr'n E4n Axpa Gfr P Dcjurgr'n dn Appa tr sjurgr'n dEn Aa tGr sDjurgr'n
Edn Aap Gtr Dsjurgr'n wn A0a Gr Djjurgr'n wEn A0pa Gr Durgr'n Ewn Ap0a Gr Dujrgr'n Enn Ala G㴴r Dkurgr'n
E Alpa Gr Dkjurgr'n En Apla Gr Djkurgr'n Em Aoa Grr Diurgr'n Emn Aopa G Dijurgr'n Enm Apoa Gr Djiurgr'n
Eh Apaa Gd Dmurgr'n Ehn Ap Gdr Dmjurgr'n Enh Apa Grd Djmurgr'n Ej Apz G4 Dnurgr'n Ejn Apza G4r Dnjurgr'n
Enj Apaz Gr4 Djnurgr'n Eb Apq Gg Dhurgr'n Ebn Apqa Ggr Dhjurgr'n Enb Apaq Grg Djhurgr'n Aps Gt Duurgr'n
Apsa Gtr Dujurgr'n Apas Grt Djuurgr'n Apw G5 Apwa G5r Djrgr'n Apaw Gr5 Djrugr'n
Apx Gf Djhrgr'n Apxa Gfr Apax Grf Djuhrgr'n Ge Dj7rgr'n Ger Dj7urgr'n
Gre Dju7rgr'n Djkrgr'n Djukrgr'n Djirgr'n Djuirgr'n
Dj8rgr'n Dj8urgr'n Dju8rgr'n Djjrgr'n Djujrgr'n
Djyrgr'n Djyurgr'n Djuyrgr'n Djurrgr'n Djugr'n
Djugrr'n Djudgr'n Djudrgr'n Djurdgr'n Dju4gr'n
Dju4rgr'n Djur4gr'n Djuggr'nHOME
Popular Songs:
yes or no

arising thunder

darkwind

nighthawk

playing god

airports

shamed into love

if you can't be good. be good at it

can't u see

samen

the grove of eglantine

sweet thing

plasma

wash away

aa aa allin lasta

jesus, you gave it all

free

rider omkring

too far gone

morir de amor

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us