Aik Trubaduren
Derbykungar

Vi kanske inte vinner guldet varje år
Men när det är derby vet man hur det går
Skönt å vara Gnagare
Det är skönt å vara Gnagare
För alla vet ju vilka som är derbykungar här i stan

I Bajen och Djurgårn' finns det tjugotvå
Som aldrig varit med om att besegra AIK
Skönt å vara Gnagare
Det är skönt å vara Gnagare
För alla vet ju vilka som är derbykungar här i stan

Att åka till Kalmar kräver inget mod
Men möter man Gnaget lär det smaka blod
Skönt å vara Gnagare
Det är skönt å vara Gnagare
För alla vet ju vilka som är derbykungar här i stan

I Bajen och Djurgårn' står spelarna still
Rundningsmärken är allt dom duger till
Skönt å vara Gnagare
Det är skönt å vara Gnagare
För alla vet ju vilka som är derbykungar här i stan

Vissa blir så skraja att dom knappt kan stå
När spelarna i Gnaget blåser på
Skönt å vara Gnagare
Det är skönt å vara Gnagare
För alla vet ju vilka som är derbykungar här i stan
Ja alla vet ju vilka som är derbykungar här i stan
Ja alla vet ju vilka som är derbykungar här i stan


Mirror lyrics:

Ja alla vet ju vilka som är derbykungar här i stan
Ja alla vet ju vilka som är derbykungar här i stan
För alla vet ju vilka som är derbykungar här i stan
Det är skönt å vara Gnagare
Skönt å vara Gnagare
När spelarna i Gnaget blåser på
Vissa blir så skraja att dom knappt kan stå

För alla vet ju vilka som är derbykungar här i stan
Det är skönt å vara Gnagare
Skönt å vara Gnagare
Rundningsmärken är allt dom duger till
I Bajen och Djurgårn' står spelarna still

För alla vet ju vilka som är derbykungar här i stan
Det är skönt å vara Gnagare
Skönt å vara Gnagare
Men möter man Gnaget lär det smaka blod
Att åka till Kalmar kräver inget mod

För alla vet ju vilka som är derbykungar här i stan
Det är skönt å vara Gnagare
Skönt å vara Gnagare
Som aldrig varit med om att besegra AIK
I Bajen och Djurgårn' finns det tjugotvå

För alla vet ju vilka som är derbykungar här i stan
Det är skönt å vara Gnagare
Skönt å vara Gnagare
Men när det är derby vet man hur det går
Vi kanske inte vinner guldet varje år


Relevant Tags:
DDerbykungar erbykungar eDrbykungar xerbykungar xDerbykungar Dxerbykungar eerbykungar eDerbykungar Deerbykungar ferbykungar
fDerbykungar Dferbykungar rerbykungar rDerbykungar Drerbykungar cerbykungar cDerbykungar Dcerbykungar serbykungar sDerbykungar
Dserbykungar Drbykungar Drebykungar Dsrbykungar Desrbykungar D3rbykungar D3erbykungar De3rbykungar Dfrbykungar Defrbykungar
Drrbykungar Derrbykungar D4rbykungar D4erbykungar De4rbykungar Ddrbykungar Dderbykungar Dedrbykungar Dwrbykungar Dwerbykungar
Dewrbykungar Debykungar Debrykungar Dedbykungar Derdbykungar De4bykungar Der4bykungar Degbykungar Degrbykungar Dergbykungar
Detbykungar Detrbykungar Dertbykungar De5bykungar De5rbykungar Der5bykungar Defbykungar Derfbykungar Deebykungar Derebykungar
Derbbykungar Derykungar Derybkungar Dervykungar Dervbykungar Derbvykungar Dergykungar Derbgykungar Dernykungar Dernbykungar
Derbnykungar Derhykungar Derhbykungar Derbhykungar Derbyykungar Derbkungar Derbkyungar Derbgkungar Derbygkungar Derbhkungar
Derbyhkungar Derb6kungar Derb6ykungar Derby6kungar Derbukungar Derbuykungar Derbyukungar Derb7kungar Derb7ykungar Derby7kungar
Derbjkungar DerbjykungarHOME
Popular Songs:
pisto tikarin

adam et ve

portrait of me

goin' home

i want to live

ekana ti nihta mera

too much of you

sound pit

bless this house

you're probably wondering why i'm here

believe you me

lay down

love art blues

pourquoi faut il que les hommes s'ennuient

ain't skeered

i just woke up

ruada de aln

synowie ognia

catch a spirit

my friend

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us